Chi tiết mài tròn

Sản phẩm mài chính xác

Ngoài các phương pháp gia công phay CNC, tiện CNC, chúng tôi còn có phương pháp gia công mài phẳng đối với các sản phẩm có tính chính xác cao bằng mái mài OKAMOTO.Công ty của chúng tôi luôn luôn giúp thoả mãn yêu cầu của khách hàng, bằng...