Tag - Bánh xe tải trọng 30 kg

Bánh xe tải trọng 30 kg

Công ty TDB Hà Nội – Đại diện độc quyền của hãng bánh xe đẩy Shenpai tại Việt Nam. Bánh xe tải trọng 30 kg 1.Giới thiệu sản phẩm Bánh xe tải trọng 30 kg là loại bánh xe đẩy Shenpai siêu nhẹ ngày càng trở nên thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bánh xe đẩy được [...]

Read more...

Bánh xe tải trọng 30 kg : Đặc điểm và một số mẫu phổ biến

Công ty TDB Hà Nội – Đại diện độc quyền của hãng bánh xe đẩy Shenpai tại Việt   Nam. Bánh xe tải trọng 30 kg là loại bánh xe đẩy Shenpai siêu nhẹ ngày càng trở nên thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bánh xe đẩy được gắn vào những chiếc xe đẩy dùng để [...]

Read more...