Mũi khoan Nachi phi 1.3, LSD550

  • Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Size

1.3×100, 1.3×75