PPAP là gì ? APQP là gì ? Quá trình phê duyệt phần sản xuất

PPAP là gì ? APQP là gì ? Quá trình phê duyệt phần sản xuất

Contents

PPAP là gì ? APQP là gì ? Quá trình phê duyệt phần sản xuất

PPAP là gì ? Mục đích PPAP

Quá trình phê duyệt phần sản xuất (PPAP) xác định các yêu cầu chung đối với phê duyệt các phần sản xuất, bao gồm cả nguyên vật liệu sản xuất và vật liệu rời. Mục đích của PPAP là xác định xem tất cả các yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế kỹ thuật của khách hàng có được tổ chức hiểu đúng hay không và quy trình sản xuất có tiềm năng sản xuất sản phẩm luôn đáp ứng các yêu cầu này trong quá trình sản xuất thực tế theo tỷ lệ sản xuất được xác định.

PPAP là gì ? APQP là gì ? Quá trình phê duyệt phần sản xuất
PPAP là gì ? APQP là gì ? Quá trình phê duyệt phần sản xuất

Phạm vi áp dụng PPAP

PPAP sẽ áp dụng trong phạm vi nội bộ và bên ngoài tổ chức cung cấp các phần sản xuất, phần cung ứng dịch vụ, nguyên vật liệu sản xuất hoặc vật liệu rời.
Tổ chức phải có được sự chấp thuận thông qua hoạt động đệ trình cho đại diện khách hàng được ủy quyền để phê duyệt cho:
– Một linh kiện hoặc sản phẩm mới.
– Khắc phục những sai lệch (nếu có) đã được đệ trình trước đó.
– Sản phẩm được sửa đổi bởi một sự thay đổi kỹ thuật đối với thiết kế hồ sơ, thông số kỹ thuật hoặc nguyên vật liệu.

APQP là gì ? Mục đích APQP – PPAP là gì ? APQP là gì ? Quá trình phê duyệt phần sản xuất

APQP là phương pháp được cấu trúc để xác định và thiết lập trình tự các bước cần thiết để đảm bảo sản phẩm thõa mãn yêu cầu của khách hàng.
Mục tiêu của APQP: là thúc đẩy sự trao đổi thông tin giữa những người liên quan để đảm bảo các biện pháp được yêu cầu  và thực hiện đúng thời hạn.
Hoạch định chất lượng hiệu lực phụ thuộc vào cam kết của lãnh đạo cấp cao nhất trong việc thực hiện nhằm thỏa mãn khách hàng.
Lợi ích của hoạch định
-Định hướng các nguồn lực thõa mãn khách hàng
-Thúc đẩy nhận diện các sự thay đổi được yêu cầu
-Tránh các sự thay đổi muộn
-Cung cấp sản phẩm chất lượng đúng thời điểm với chi phí tiết kiệm nhất
-Các công việc, công cụ và kỹ thuật phân tích được mô tả trong phần này hướng dẫn được liệt kê theo một trình tự hợp lý, dễ theo dõi. Mỗi Kế hoạch chất lượng sản phẩm là duy nhất. Thời gian và trình tự thực tế của việc thực hiện phụ thuộc vào nhu cầu và mong đợi của khách hàng và/ hoặc khác vấn đề thực tế. Việc thực hành công cụ, công cụ và / hoặc phân tích càng sớm kỹ thuật có thể được thực hiện trong Chu trình hoạch định chất lượng sản phẩm, tốt hơn.

Nguyên tắc hoạch định chất lượng APQP

-Thành lập nhóm APQP (Organize The Team)
-Bước đầu tiên của APQP là chỉ định một người quản lý dự án APQP.  Sau đó 1 nhóm liên phòng ban chức năng phải được thiết lập để đảm bảo APQP có hiệu lực. -Nhóm bao gồm các đại diện từ nhiều phòng ban chức năng như: thiết kế/kỹ thuật, sản xuất, kiểm soát NVL, mua hàng, chất lượng, nhân sự, kinh doanh, dịch vụ, nhà cung ứng, khách hàng khi thích hợp.
-Xác định phạm vi của APQP (Define The Scope)
-Giai đoạn đầu tiên quan trọng của chương trình sản phẩm của nhóm APQP  là phải xác định các nhu cầu, mong đợi và các yêu cầu của  khách hàng, tối thiểu nhất, nhóm phải đáp ứng:
-Chọn một trưởng nhóm dự án chịu trách nhiệm giám sát quá trình hoạch định (Trong một số trường hợp nó có thể ưu tiên việcluân phiên trưởng nhómtrong suốt chu trình lập kế hoạch PDCA.)
-Xác định vai trò và trách nhiệm của từng khu vực đại diện
-Nhận diện khách hàng nội bộ và bên ngoài
-Xác định các yêu cầu khách hàng
-Chọn các lĩnh vực, cá nhân, và/ hoặc các nhà cung cấp là những người phải được đưa thêm vào nhóm, và những người khác không bắt buộc.
-Hiểu các mong đợi của khách hàng (thiết kế, số lần thử nghiệm…)
-Đánh giá tính khả thi của các quá trình sản xuất, các yêu cầu thực hiện, thiết kế được đề xuât
-Xác định chi phí, thời gian và khó khăn phải được xem xét.
-Xác định yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng
-Xác định quy trình hoặc các phương pháp phải lập văn bản
Sidoki Viet Nam vừa hoàn thành khóa học APQP, PPAP cho Công ty Sidoki Viet Nam nhằm đảm bảo đội ngũ kỹ sư thiết kế sản phẩm, thiết kế quá trình và các bộ phận đa ngành có liên quan nắm hiểu áp dụng thành thạo APQP và PPAP – 2 công cụ quản lý hệ thống sản xuất cốt lõi trong bộ công cụ 5 core tools nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạch định và thiết kế phát triển sản phẩm quá trình nâng cao theo yêu cầu của khách hàng – Công ty VinFast LLC.
Giảng viên đào tạo VINTECOM Quốc tế
Được phê duyệt đầy đủ năng lực trình độ, kinh nghiệm theo tiêu chuẩn chuyên gia VINTECOM Quốc tế, đảm bảo tối thiểu ít nhất 10 năm kinh nghiệm quản lý chất lượng đã từng tham gia thực hiện cho các Công ty nước ngoài và Tập đoàn công nghệ sản xuất trong chuỗi cung ứng Toàn cầu như: BMW, Mercedes, Porche, Bosch, Nidec, Hyosung, Olympus, SamSung, Canon, LG…  với vai trò giảng viên đào tạo, chuyên gia đánh giá, hiểu biết và vận dụng thành thạo các công cụ quản lý năng suất chất lượng để cải tiến và nâng cao năng lực các quá trình sản xuất như: Lean production, 5S, TPM, 7Muda, 8D, 7QC, VDA 6.3

Hotline: 0969-828-515 – Email: info@tdb.com.vn
TDB Hà Nội chuyên cung cấp các sản phẩm phay CNC, Sản phẩm cơ khí CNC.
—————————————————————————————————————————————
CÔNG TY TNHH TDB HÀ NỘI | Gia công chính xác CNC tại Hà Nội
Nhà Máy: KCN Phùng – TT Phùng – Đan Phượng – Hà Nội
Hotline: 0969-828-515 – Email: sales@tdb.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *