Monthly Archives - Tháng Tư 2019

Tìm hiểu về động cơ bước và Ứng dụng trong công nghiệp

1.Động cơ Bước ( Step motor) là gì ?Động cơ bước là một loại động cơ điện có nguyên lý và ứng dụng khác biệt với đa số các động cơ điện thông thường. Chúng thực chất là một động cơ đồng bộ dùng để biến đổi các tín hiệu điều khiển dưới dạng các xung điện rời rạc kế tiếp nhau thành các chuyển động góc quay hoặc các chuyển động của rôto có khả năng cố định rôto...

Read more...